Op dinsdag 23 november organiseert de kerngroep van het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen (RGA) een themabijeenkomst over (bij)scholing in het mkb. Tijdens de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk het is om te investeren in medewerkers. Daardoor worden bedrijven sterker en voelen medewerkers zich meer verbonden met het bedrijf. De platformbijeenkomst heeft als doel om zoveel mogelijk regionale mkb-ondernemers te koppelen aan projecten, initiatieven en collega-mkb’ers die praktische hulp kunnen bieden bij de (bij)scholing van medewerkers.

Obstakels en oplossingen

Voor de bijeenkomst van het Economisch Platform in november is de kerngroep op zoek naar aan de ene kant mkb-ondernemers die het lastig vinden om een goed (bij)scholingsbeleid te voeren en daarbij obstakels tegenkomen. Aan de andere kant zoekt de kerngroep zoveel mogelijk (succesvolle en pasklare) projecten, initiatieven en zzp’ers die deze mkb-ondernemers kunnen adviseren of ondersteunen met praktische hulp. Denk daarbij aan obstakels en oplossingen als (co)financiering van scholing, tijdelijke afwezigheid van werknemers op de werkvloer, motiveren van werknemers (jong en oud), herkenning van leerbehoefte, meester-gezel-aanpak op de werkvloer en meer.

Wat vraagt en biedt de kerngroep concreet?

  • De kerngroep vraagt belangstellende aanbieders om op 23 november een heldere en herkenbare pitch te geven van maximaal 5 minuten waarin diegene vertelt voor welk probleem hij/zij een bewezen effectieve en pasklare oplossing heeft;
  • De kerngroep biedt deze aanbieders de mogelijkheid om tijdens de bijeenkomst direct vervolgafspraken met individuele mkb-ondernemers te maken.

Meer weten? Mail/bel dan met programmaleider Economie Guus Receveur van Regio Groningen-Assen: receveur@regiogroningenassen.nl / 06 3165 3011.

Datum
di 23 november 2021

Tijd
16:30

Locatie
Hanze, Zernike

ANDERE AANKOMENDE EVENEMENTEN

bekijk alle Activiteiten

di 16 november 2021

Kenniscafé Klantbeleving

GroBusiness organiseert op dinsdag 16 november haar allereerste live kenniscafé met het thema klantbeleving.