Krijg inzicht in waar je staat en waar je wilt staan met je onderneming.

Concrete aanknopingspunten om aan de slag te gaan met je doelen en ambities.

Ondersteuning van deskundigen bij het analyseren van de resultaten en het realiseren van plannen.

Wat is de verkenscan?

De GroBusiness VerkenScan brengt het (strategische) beleid van je bedrijf in kaart en geeft inzicht in kansen en bedreigingen in de bedrijfsvoering en de omgeving. Aan de hand van de vragen krijg je snel en gemakkelijk waardevolle inzichten en concrete aanknopingspunten voor het realiseren van doelen en ambities. Na het invullen van de scan krijg je een overzichtelijke bedrijfsanalyse welke we graag samen (kosteloos) doornemen om ambities om te zetten naar tastbare plannen.

Waarom de verkenscan?

De VerkenScan geeft je duidelijkheid over de huidige stand van zaken en de doelen van jouw onderneming. De scan identificeert sterke punten en ook aandachtsgebieden. Het helpt je om in te zien waar je extra aandacht aan moet besteden om je organisatie te laten groeien, te versterken of te professionaliseren. Na het voltooien van de scan ontvang je een rapportage met heldere grafieken. GroBusiness neemt vervolgens contact met je op om de uitkomsten te bespreken. Wij kunnen je uitleg geven aan de resultaten, helpen richting te bepalen en verbinden met relevante marktpartijen of organisaties.

Goed om te weten

Liever samen invullen?

Als je tijdens het invullen van VerkenScan ondersteuning en begeleiding wilt, dat kan ook. We hebben voor deze optie echter een kleine ‘drempel’ ingesteld. We bieden de begeleiding van het gesprek, om samen de scan te doen, graag en kosteloos aan, maar we betrekken dan het hele of het merendeel van het managementteam erbij. We vragen daarom een minimale aanwezigheid van 3 personen vanuit de onderneming, zodat er een brede en goede discussie kan plaatsvinden. We kijken daar erg naar uit!