Privacy statement

In dit statement vind je het privacybeleid van GroBusiness. Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft GroBusiness de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief. Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer je onze website bezoekt.

Cookies

Voor het verzamelen van statistieken maakt GroBusiness gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. GroBusiness registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan GroBusiness de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Inschrijving voor nieuwsbrief

GroBusiness geeft je de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geef je toestemming om de door jou verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan GroBusiness je op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en ontwikkelingen. Grobusiness biedt te allen tijde de mogelijkheid om je af te melden.

Inschrijving voor evenementen

GroBusiness organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten waarbij de mogelijkheid bestaat je hiervoor aan te melden via een contactformulier op de website. Hiermee geef je toestemming om de door jou verstrekte gegevens op te slaan, zodat GroBusiness je kan informeren over het betreffende evenement. De persoonsgegevens worden verder niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Opslag en verwerking van gegevens

De door jou ingevulde gegevens van een webformulier worden opgeslagen in WordPress. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet naar derden gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@grobusiness.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

GroBusiness verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen zoals gegevens over ras, geloof, van medische aard, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of een strafrechtelijk verleden.

GroBusiness zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

GroBusiness deelt jouw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is met derden voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GroBusiness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@grobusiness.nl.

Beveiliging

GroBusiness neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, heb je een klacht over het privacybeleid van GroBusiness of zijn eraanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@grobusiness.nl.